231GBespaart

Meedenken in uw logistieke vraagstukken

&

zoeken naar creatieve oplossingen

Transport, logistiek en MVO.

De transportsector heeft door het gebruik van motorvoertuigen een grote impact op het milieu. De uitstoot heeft direct en indirect effect op de lokale luchtkwaliteit en het klimaat. Die impact is te verkleinen door het gebruik van zuinige transportmiddelen, efficiënter vervoer en het gebruik van alternatieve brandstoffen.

Zo heeft ABS Trucking een leidende rol aangenomen in de ontwikkeling en gebruik van alternatieve brandstoffen. Momenteel rijdt 28% van het vrachtwagenpark op CNG/LNG en zijn de overige voertuigen allen EURO VI geclassificeerd. Daarnaast rijden alle personeelsauto’s op CNG. Dit om ook op deze schaal uitstoot van schadelijke stoffen op korte trajecten drastisch te verminderen.

Om ook andere bedrijven aan te sporen om MVO hoger in het vaandel te nemen vraagt ABS Trucking haar zakelijke relaties om alle communicatie digitaal te versturen.

Om niet alleen het streven te hebben, maar ook deze ten uitvoer te brengen op korte termijn heeft ABS Trucking enkele doelen opgesteld om te behalen voor 1 januari 2016:

- Papierloze communicatie met relaties.
- 15% minder CO2 uitstoot door inzet van CNG/LNG voertuigen.
- 25% minder CO2 uitstoot door inzet van Eco-combinaties.
- 8% minder brandstof gebruik door volledige integratie van planing software.
- Aanstellen MVO taskforce bestaand uit objectieve externe adviseurs.
- ABS Trucking zal medewerkers één extra vrije dag schenken om te besteden aan vrijwilligerswerk.

Onze overige doelstellingen en beleid kunt u lezen in ons MVO-beleid welke hier vrij te downloaden is.

Mocht u zelf nog ideeën of suggesties hebben horen wij dat graag van u.